GEAR FOR CHANGES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Croatia

GEAR for Changes - Osvijestimo i pripremimo zaposlenike za promjene

Program 

Program Europske Unije za zapošljavanje i socijanu solidarnost - Progress

Pod-Program

Bolje razumijevanje kako stres utječe na  zdravlje i dobrobit na radnom mjestu

Naziv projekta

 

Get Employees Aware and Ready for Changes -

 Osvijestimo i pripremimo zaposlenike za promjene

 

Kratica projekta

 GEAR for Changes 

Trajanje

 1. prosinac 2010. – 30. studeni 2011.  

Budžet

 275,585.99 € 

Financiranje

 Potpora Europske unije: 220,468.74 Euro

 Sufinanciranje partnera: 51.117.25 Euro 

Referentni ugovorni br.

 VS/2010/0766 

Nositelj projekta

 Ekonomski institut Maribor, Center za razvoj človeških virov, Slovenija

Projektni partneri

 nvestors in People International, Ujedinjeno  Kraljestvo

Samostalni sindikat ZDS, Slovenija

Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija

Udruga poslodavaca Slovenije, Slovenija

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora  Krapina

Partneri potpore

Ministarstvo za delo, družino insocialnezadeve, Slovenija; Udruga poslodavaca Slovenije; Regionalni sklad delaPodravje; Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Ured Krapinsko – zagorske županije.

Projektna web-stranica

www.gear-progress.eu

 

Program Europske Zajednice - Progress

Projekt Osvijestimo i pripremimo zaposlenike za promjene dio je Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress (2007. – 2013). Osnovan je kako bi financijski podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u skladu sa Socijalnom agendom. Također doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom (eng. EU Lisabon Growthand Job Strategy). Sedmogodišnji program usmjeren je na sve ciljane grupe koji mogu pomoći u razvoju te oblikovanju primjerenih i učinkovitih socijalnih mjera i zakona. Ciljana skupina programa su sve EU-27, EFTA_EEA te sve zemlje kandidati EU i potencijalni kandidati.

Projekt Osvijestimo i pripremimo zaposlenike za promjene - PROGRESS

 

Cilj Projekta Progress je potaknuti poduzeća da uvedu preventivne mjere kako bi se izbjegle negativne posljedice stresa na zdravlje i psihološko-socijalno stanje pojedinaca. Razmjena iskustva, znanja  i dobre/ uobičajene prakse programa namijenjenih radnicima i menadžerima koji prolaze kroz proces restrukturiranja i bilo kakvih drugih promjena odvijati će se kroz transnacionalnu mrežu za razmjenu iskustva, znanja i uobičajene prakse.

Ciljevi PROGRESS-a su: (1) Potaknuti poduzeća na uvođenje radnji kojima će se pokušati spriječiti negativne konotacije/stres na zdravlje i psihološko-socijalne rizike radnika i menadžmenta; (2) Razmjena znanja i iskustva, mrežom međunarodnih stručnjaka i savjetnika, namijenjene radnicima i menadžerima koji prolaze kroz restrukturiranje i promjene; (3) Osvijestiti i promovirati koristi permanentne, pravovremene i konstruktivne uključenosti pitanja koja se odnose na individualno i organizacijsko zdravlje te dobrobiti u procesu restrukturiranja; (4) Pomoći poslodavcima i socijalnim partnerima u prevenciji i liječenju zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja; (5) Podići osviještenost među poslodavcima, posebno srednjeg menadžmenta na negativne utjecaje stresa na provođenje promjena te važnost komunikacije prije i za vrijeme restrukturiranja.

ključne aktivnosti

Mreža za razmjenu iskustva, znanja  i dobre/ uobičajene prakse:Stvaranje međunarodne mreže stručnjaka, savjetnika, menadžera/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera i trećih zainteresiranih strana iz tri zemlje partnera, sa ciljem razmjene iskustva, znanja i dobre prakse te daljnjom pripremom programa i smjernica za menadžere i socijalne partnere unutar transnacionalne mreže, na transnacionalnom seminaru i putem transnacionalnog E-foruma. 

Izrada priručnika za restrukturiranje u svrhu poticanja poduzeća na provođenje aktivnosti rekonstrukcije kojima bi se, na vrijeme, izbjegli i smanjili negativni učinci restrukturiranja na zdravlje pojedinaca: Izradit će se priručnik koji će sadržavati alate i uobičajenu praksu, kako bi se upoznale i implementirale učinkovite zdravstveno – dobrobitne akcije te smanjili rizik negativnih psihološko-socijalnih učinaka promjena. Izrada, implementacija, rasprava i promocija priručnika, odvijati će se na radionicama u svakoj zemlji partneru.

Programi za srednji menadžment i predstavnike sindikata: Na temelju prijašnje razmjene iskustva, znanja i dobre prakse, povećanja informiranosti i stručnosti svih sudionika o faktorima stresa, otpora promjenama, biti će razvijena i implementirana dva nova programa, a u skladu sa kulturom i potrebama zemalja partnera projekta: (1) U svakoj zemlji partneru implementirati će se program za linijske/operativne menadžere iz poduzeća koja planiraju ili se nalaze u procesu rekonstrukcije te; (2)  Program za predstavnike sindikata koji će se implementirati u Sloveniji i Hrvatskoj.

Kampanja odnosno aktivnosti podizanja osviještenosti, komunikacije i prezentacije informacija/rezultata te konačna transnacionalna konferencija u Sloveniji biti će održana sa svrhom pobuđivanja interesa i privlačenja sudionika ciljanih grupa, povećanja međusobne informiranosti te informiranosti šire javnosti za vrijeme i po završetku projekta.

Ciljane grupe Projekta

 

Projekt PROGRESS uključuje sve relevantne ciljane skupine i njihove predstavnike, ključne stručnjake te partnere u sve tri zemlje: (1) Direktna i najvažnija ciljana skupina su: poduzeća, posebno malo i srednje poduzetništvo, koja već prolaze ili namjeravaju ući u proces restrukturiranja ili jednostavno razmatraju o provođenju promjena neovisno o razlogu: (2) Projekt se također odnosi na socijalne partnere i vlasnike koji stvaraju, implementiraju i/ili podupiru mjere/programe restrukturiranja.

 

 

 

Ključne poruke Projekta

 

PROJEKT PROGRESS će poboljšati zdravlje i dobrobit na radnom mjestu!

 

Razmjenom znanja, iskustava i dobre/uobičajene prakse, pripremanjem programa i vodiča za menadžere i socijalne partnere, a u svrhu prevencije i liječenja zdravstvenih problema radnika u procesu restrukturiranja, unutar međunarodne mreže stručnjaka, savjetnika, menadžera/eksperata ljudskih potencijala i zaštite na radu,  trenera, socijalnih partnera stvorit će se nove cjelovite smjernice, mjere i programi kako bi se potaknule organizacije i poduzeća da implementiraju pitanje individualnog i organizacijskog zdravlja u procesu promjena u sve tri zemlje partnera programa.

 

PROJEKT PROGRESS će povećati razinu osviještenosti o zdravlju I dobrobiti na radnom mjestu!

 

Promoviranjem rezultata Projekta kroz različita događanja i aktivnim sudjelovanjem ključnih partnera, predstavnika tvrtki i stručnjaka zaštite na radu kod svih partera u projektu te kroz razne aktivnosti, biti će podignuta razina osviještenosti o zdravlju i dobrobiti na radnom mjestu i samim time približena problematika tvrtkama, te unaprijeđene postojeće lokalne/regionalne/nacionalne te EU smjernice i programi.

 

PROJEKT PROGRESS će ojačati kapacitete menadžera I sindikalnih predstavnika!

 

Trenirajući srednji menadžment i predstavnike sindikata povećavamo njihovu stručnost o učincima stresa te  otpora na promjene i samim time postaju svjesni važnosti potpore zaposlenikove karijere, razvoja vještina, komunikacije prije i za vrijeme promjena te omogućuju „okruženje povjerenja i pravednosti“  za zaposlenike tijekom restrukturiranja/promjena.

 


kolesaDisclaimer: This website has been produced with support from European Union. The information contained in this website is the sole responsibility of GEAR consortium and does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.