GEAR FOR CHANGES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

About Progress Programme

About Progress Programme

EN
EUROPEAN COMMUNITY PROGRAMME PROGRESS
Project GEAR for changes  is commissioned under the European Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013).
Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS is managed by the Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of the European Commission. It was established to financially support the implementation of the objectives of the European Union in the employment and social affairs area, as set out in the Social Agenda, andthereby contribute to the achievement of the Lisbon Strategy goals in these fields.
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA and EU candidate and pre-candidatecountries.
PROGRESS mission is to strengthen the EU contribution in support of Member States' commitment.
PROGRESS will be instrumental in: (1) providing analysis and policy advice on PROGRESS policy areas; (2) monitoring and reporting on the implementation of EU legislation and policies in PROGRESS policy areas; (3) promoting policy transfer, learning and support among Member States onEU objectives and priorities; and (4) relaying the views of the stakeholders and society at large.

SI
PROGRAM EVROPSKE SKUPNOSTI PROGRESS
Projekt GEAR for changes je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost - PROGRESS (2007-2013).
Program Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost - PROGRESS upravlja generalni Direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti pri Evropski Komisiji. Ustanovljen je bil z namenom finančne podpore izvajanju ciljev Evropske Skupnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kot je določeno v Socialni Agendi, in s tem prispevanja k doseganju ciljev Lizbonske strategije na teh področjih.
Sedemletni Program zadeva vse deležnike, ki lahko pomagajo oblikovati razvoj primerne in učinkovite zakonodaje in politik na področju zaposlovanja in socialne politike, preko EU-27, EFTA-EEA in EU držav, ki kandidirajo za članstvo ter držav, ki so možne kandidatke za članstvo v EU.
Poslanstvo PROGRESS-a je okrepiti prispevek EU k podpori obveznosti držav članic. PROGRESS bo pomagal pri: (1) priskrbi analiz in nasvetov o politiki na področjih PROGRESS-a; (2) monitoringu in poročanju o izvajanju EU zakonodaje in politik na področjih PROGRESS-a; (3) pospeševanju prenosa politik, učenja in podpore med državami članicami na področju ciljev in prioritet EU;  in (4) prenašanju stališč deležnikov širši družbi.

 


kolesaDisclaimer: This website has been produced with support from European Union. The information contained in this website is the sole responsibility of GEAR consortium and does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.